Endring i rutinene for fakturering av Altibox fra 1. desember

Altibox holder for tiden på med oppgradering av kundesystemer for alle sine partnere med over 650.000 kunder, noe som også du vil bli berørt av.

For deg fører dette til en endring av fakturarutinene du i dag er vant til. Altibox har blitt fakturert på etterskudd i alle år, men vil nå foregå på forskudd. Det betyr at når vi kjører første faktura i begynnelsen av desember vil alle våre kunder bli fakturert for to måneder; november og desember på samme faktura.

Denne første fakturaen vil da inneholde: 
1)  Abonnement for november og desember
2) Evt. engangskostnader (tlf, filmleie o.l) som har påløpt i november

For kunder som har Avtalegiro-avtale er det svært viktig å sjekke beløpsgrensen i nettbanken så fort som mulig. Er den for lav må den snarest økes til det dobbelte av hva månedsfakturaen vanligvis er.  Dette kan du gjøre selv i nettbanken eller så må du kontakte banken din. Dersom beløpsgrensen er for lav vil ikke betalingen trekkes automatisk på forfallsdato og det vil dessverre komme betalingspåminnelse fra Kredinor.

Fra januar vil fakturaen inneholde abonnement for inneværende måned (januar) pluss forbruk 
(tlf, videoleie osv) for måneden før (desember) og slik fortsetter det videre.

Dette skal gi bedre kundeservice hos Altibox siden Drangedal Kraft AS (DEAN) vil få samme systemer som Altibox.

  • Enklere og mer forståelig faktura
  • Mer selvbetjening
  • Flere betalingsmuligheter
  • Raskere behandling dersom du skulle være så uheldig å bli stengt på grunn av manglende betaling


NB! Fakturaen for inneværende måned (okt) vil forfalle i løpet av siste uka i nov. slik vi er vant til.

Evt. spørsmål rettes til vår support på tlf. 940 55 010


Mvh
Drangedal Kraft AS
Org.nr. 924862696