Sponsormidler 2023

Publisert av Drangedal kraft

12.02.24, kl 11:13

Som lokal energileverandør ønsker vi å være en engasjerte og synlig aktør i lokalmiljøet.


Bildet er tatt i forbindelse med FotballtrøyeFredag arrangert av Barnekreftforeningen som Drangedal Kraft ga bidrag til.


Som kunde av Drangedal Kraft er du indirekte med å puste liv inn i lokale lag, foreninger, arrangement og aktiviteter.

I 2023 fikk følgende lag, foreninger og arrangement tildelt sponsormidler av oss!


Drangedal Idrettslag: Fotball
Drangedal Skytterlag
Tørdal Skytterlag
Drangedal Idrettslag: Drangedal Kraft-Cup
Hulfjell Barnefestival
Tørn IL: Fotball
Ungdomskonsert med Byting i Tokestua
Badetassen
Drangedal Musikk & Teater, Barne og ungdomsgruppen
Knarren Løypelag
DIL Fotballskole
Drangedalsdagene
Country og allsang-kveld Furuheim Tørdal
FotballtrøyeFredag / Barnekreftforeningen
80års markering Sputnik i Tokestua
Kjosen IL
Ungdomslaget Breidablikk
Heldal Tur og Løypelag

Drangedal Kraft setter av årlig et mindre beløp som er tiltenkt sponsormidler.
Ønsker ditt lag og forening eller et arrangement dette.
Send inn en enkel søknad til post@drangedalkraft.no merket «sponsormidler».