Velkommen til Drangedal kraft

Drangedal kraft er delt inn i tre avdelinger: strømsalg, bredbånd og kraftproduksjon.
Drangedal kraft er ett datterselskap av Drangedal Energi Holding AS.