Om solceller


Solceller er en innretning benyttet til å omgjøre solenergi til elektrisitet. Solceller kan monteres på tak, på bakken, på vegger eller som en del av bygningskonstruksjonen. Solcellene monteres på ett panel og flere solcellepanel er kobles sammen til ett solcelleanlegg. Solcelleanlegg ble tidligere benyttet på hytter uten strøm, men nå er solcelleanlegg på privathus stadig mer i vinden. Hvis du vurderer å installere ett solcelleanlegg er det flere faktorer du må ta hensyn til ved prosjektering; plassering og retning av bygget du ønsker solcelleanlegg montert på, værforhold, skyggeinnvirkninger, type tak og takvinkel, bruksmønster og utnyttelse, type nettsystem, sikkerhet og kostnader.


Et solcelleanlegg er stort sett vedlikeholdsfritt og har en levetid på 25-30 år. På sikt er det derfor en god investering som øker både verdien og energimerkingen på boligen din. Du slipper i tillegg å betale nettleie og avgifter på strøm du produserer til eget forbruk. 


Med et solcelleanlegg på taket kan du forsyne deg selv med strøm i store deler av året. Hvor mye strøm du produserer kommer an på solforholdene der du bor. I perioder med mye sol er det stor sannsynlighet for at du produserer mer strøm enn du bruker – og da kan du selge den tilbake til strømleverandøren din. Du må selv kontakte en strømleverandør for avtale om salg av overskuddsstrøm.


For å selge overskuddsstrøm forutsetter det at du har installert en ny strømmåler, en  AMS-måler.Plusskunde


En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker. Typiske plusskunder kan være kunder som monterer solcellepaneler på taket, eller andre boenheter og mindre virksomheter som generer kraft fra vann, vind eller andre kilder som hovedsakelig dekker eget forbruk, men unntaksvis leverer strøm til nettet. En plusskunde kan ikke selge strøm til noen andre enn en strømleverandør. For å få betalt for overskuddsstrømmen må du inngå avtale om dette med en strømleverandør. Du er selv ansvarlig for å tegne denne avtalen. Ett anlegg hos en plusskunde kan maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet. Er det over dette blir det definert som et produksjonsanlegg.


Som plusskunde betaler du ikke nettleie for den strømmen du produserer til eget forbruk. For strømmen du leverer inn til strømnettet betaler du heller ikke fastledd. Men du betaler fortsatt nettleie for den strømmen du kjøper fra nettet i de periodene du trenger det. 


Solkonto


Solkonto tilbyr vi kun for kunder med solanlegg innenfor Drangedal Kommune.


Med Solkonto kan du selv velge når du vil benytte overskuddstrømmen din. Det betyr at du kan spare opp strøm om sommeren og bruke den om vinteren.


På din Solkonto kan du velge å spare opp overskuddstrømmen din hvis du ønsker det. Du kan nå bestemme selv når du vil benytte deg av den ekstra strømmen du har produsert. Du kan spare opp strøm i inntil 18 måneder, uten noen begrensning. Det er opp til deg om du ønsker å ta ut strømmen med en gang eller spare den til en høy strømregning senere.


Solkontoen tilbyr ulike måter å ta ut oppspart overskuddsstrøm. Med manuelt uttak bestemmer du selv hvor mye kWh du ønsker å ta ut av solkontoen. Det manuelle uttaket kan ikke overskride ditt faktiske forbruk, men skulle du ha tatt ut mer kWh enn forbruket, trekkes dette fra neste faktura. Ved manuelt uttak gjelder prisen for kWh på din strømavtale (uten mva.) den måneden du bestiller uttaket.


Med løpende uttak har du muligheten til å selge ut overskuddsstrømmen. Solkontoen vil da tømmes og legges inn på din neste strømfaktura. Videre selges overskuddsstrømmen fortløpende for Nord Pools spot-pris i ditt prisområde fordelt på timenivå (gjelder ikke med mva). Du betaler ingen nettleie på kWh som sendes på strømnettet, og heller ikke på uttak av Solkonto, men du kan derimot få en symbolsk rabatt av netteier fordi du bidrar til strøm på strømnettet.