Selskapsmessig skille


Drangedal kommune har vedtatt at virksomheten i Drangedal Kraft KF og Drangedal everk KF skal overføres til nye aksjeselskaper for å tilfredsstillmyndighetskravet om selskapsmessig skille fra 01.01.21. Det er videre besluttet å etablere konsernstruktur med nytt morselskap, Drangedal Energi Holding AS, og med nettvirksomhet og øvrig virksomhet i egne datterselskaper. Bakgrunnen for omorganiseringen er at Stortinget den 18. mars 2016 vedtok å innføre krav om selskapsmessig og funksjonelt skille i energiloven for alle nettselskaper, med ikrafttredelse 1. januar 2021. Selskapsmessig skille betyr at nettvirksomheten må skilles ut i eget selskap (selvstendig rettssubjekt) som ikke driver annen virksomhet. Fra og med 01. november 2020 etableres Drangedal Energi Holding AS samtidig som bredbånds – og kraftproduksjon flyttes fra Drangedal Everk AS til Drangedal Kraft AS.

Strømsalg


Kraftomsettningsporteføljen ble i 1999 solgt til SKK, der dette samarbeidet ble videreført ved at vi tidligere håndterte fakturering av kunder som hadde avtale med Fjordkraft. Drangedal kommune etablert Drangedal Kraft KF 2015 for å selge kraft i sluttbrukermarkedet. Fra å startet fra 0 i 2016 har Drangedal Kraft AS i slutten av 2020 ca. 1400 strømkunder, der kundemassen fortsatt vokser.


Hvorfor er Drangedal Kraft AS det beste valget for deg som bor og har tilknytting til Drangedal? Valget er ikke vanskelig; våre priser tåler sammenligning.


Drangedal Kraft AS er - og skal være - en langsiktig og solid lokal aktør i Drangedal.


I tillegg til å være den lokale kraftleverandøren og levere strøm ønsker vi også å være en solid lokal verdiskaper på andre områder. Drangedal Kraft AS skal bidra til å opprettholde og videreutvikle et bærekraftig lokalsamfunn ved å:

- Anvende lokale ressurser til lokalsamfunnets beste
- Sikre lokal verdiskaping
- Lokale arbeidsplasser
- Sikre næringsutvikling og kortreist service
- Kjøpe varer og tjenester lokalt
- Overskudd og skatter lokalt, fra selskap og ansatte
- Støtte lokale lag, foreninger og arrangementer økonomisk

Bredbånd


Dean ble etablert i 2003 og var fra starten av navnet på Drangedal everks bredbåndsaktivitet. Dean er nå faset ut som merkenavn og er etter selskapsmessig skille en virksomhet under Drangedal Kraft AS. Med ett nært og tett samarbeid med Kragerø Bredbånd AS er Drangedal Kraft leverandør av Altibox-tjenester (internett/TV/telefoni), som leveres på eget fibernett som ble startet bygd i 2003. Drangedal Kraft er medeier i fiberselskapet ATB-Nett som gir tilbud om bredbåndsleveranser i hovedsak i Agder, Telemark og Buskerud.


Drangedal Kraft har i dag bredbåndsleveranser til over 2500 kunder i kommunen, noe som tilsier over 90% markedsandel på internett. Det leveres bredbåndstilknytning til private, næring, kommunale lokasjoner, og i de fleste hyttefelt i kommunen. Drangedal Krafts fibernett er sammenkoblet med Telefiber på Gautefallheia og Kragerø Bredbånd AS i sør.

Kraftproduksjon


Drangedal Kraft AS har lange tradisjoner innen produksjon av elektrisk kraft i Suvdølavassdraget. Suvdøla kraftstasjon ble ferdigstilt i 1960 og representerer starten på kraftproduksjon i Drangedal. I 2004 ble Suvdal kraftstasjon med to turbiner som utnytter fallene ovenfor Suvdøla satt i drift. Sommeren 2019 ble Nye Suvdøla Kraftverk satt i drift som erstattet Suvdøla Kraftverk. Til sammen produserer disse kraftverkene nærmere 60 GWh pr. år og har en samlet effekt på ca. 12MW. Elektrisk kraft har med tiden blitt en forbruksvare, og en kontinuerlig økning i kraftforbruket medfører at vår kraftproduksjon i dag utgjør 65% av det totale forbruket i vårt forsyningsområdet.