Fiber til Fjågesund er i rute

Publisert av Drangedal kraft

22.06.23, kl 11:13

Nå er ny node i Fjågesund ferdigmeldt og satt i drift!


Utbyggingen av fibernett med leveranse av Altibox-tjenester i Fjågesund er i rute.


Gravearbeider av traseer for rør pågår for fullt og det er snart klart for blåsing av fiberkabler i rør som er lagt ned, samt skjøting av disse. En del fiber skal også strekkes i luftnett og dette er arbeid som også vil foregå utover sommeren.


Vi håper de første av de ca 40 kundene som har bestilt Altibox-tjenester kan tilkobles vårt fibernett i Fjågesund rett etter sommerferien, i august mnd.

Bildet nedenfor viser ny nodebu som nå er kommet på plass. Denne huser elektronikk for tilkobling av kunder.

Foto av nodeskap foran en nettstasjon