Drangedal Kraft med god vekst

Publisert av Drangedal kraft

03.01.23, kl 14:17

Drangedal Kraft har for tiden god vekst av strømkunder og har pr. 01.01.23 1542 kunder (målepunkt) som utgjør ved normalforbruk et årsforbruk på 27,17 GWh. Dette utgjør nå ca. 50 % av forbruket i Drangedal.


Veksten har i hovedsak kommet siste to måneder med ca. 100 nye kunder/målepunkt der vi ser mange ønsker en trygg leverandør.


Videre ser vi at mange har tatt i bruk appen og noen av disse har også Puls i bruk.