Utbygging Buvasselva kraftverk

Publisert av Drangedal kraft

08.06.22, kl 10:28

Drangedal Kraft AS har besluttet å bygge ut Buvasselva kraftverk, og samtidig inngått kontrakt med Tinfos Entreprenør AS på en totalentreprise for hele prosjektgjennomføringen.


Buvasselva kraftverk utnytter et fall på 85 meter i Buvasselva og ligger i både Nissedal og Drangedal kommune. Vassdraget er fra før regulert i forbindelse med drift av Suvdal kraftverk og Nye Suvdøla kraftverk.


Tiltaket krever ingen nye reguleringer eller overføringer fra andre vassdrag.


Kraftverket har en kostnadsramme på kr 26 mill og skal ferdigstilles høsten neste år og vil gi ren fornybar strøm til ca. 200 boliger eller 400 fritidsboliger med en årsproduksjon opp mot 4.000.000 kWt.


Prosjekteringen starter omgående slik at byggingen kan komme i gang ut på høsten senere i år slik at anlegget kan stå ferdig høsten 2023.