Produkter


Du kan velge mellom tre strømavtaler: Drangedal enkel, Drangedal spot og Drangedal bedrift.


Fra 01.04.22 endrer avtalene seg fra gjennomsnittspris pr. mnd. til time for time basert på timeprisen på Nordpool. Dette innebærer at prisene kan varierer noe mellom kundene siden forbruksprofilene kan variere fra kunde til kunde. Normalt er det rimeligere strøm sent på kvelden og på natta i ukedagene, samt rimeligere i helgene enn på ukedager.

Drangedal enkel


Drangedal enkel er vår enkleste avtale og basert på ett av markedets mest populære produkter. Med Drangedal enkel får du en god avtale med strøm til innkjøpspris, ingen bindingstid og ingen forskuddsbetaling på din strømregning.

Drangedal spot


Drangedal Spot er en avtale som følger strømbørsen hvor kraftprisen beregnes hver mnd. på etterskudd ut i fra reelt innkjøp, inklusive leverandørens påslag på 8,75 øre pr. kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader, handelskostnader som er avgifter tilknyttet strømhandelen (Nord Pool), inkludert balansehåndtering (regulerkraftkostnader). Med Drangedal spot er det ingen bindingstid og ingen forskuddsbetaling på din strømregning.


Ved årsforbruk under 10000 kWh lønner det seg å bruke Drangedal spot. Dersom du er misfornøyd med prisen på Drangedal spot kan du bytte til Drangedal enkel med tilbakevirkende kraft fra den datoen du klager og til siste utsendte faktura.

Drangedal bedrift


Drangedal kraft vil veilede deg som næringslivskunde i valg av strømavtale tilpasset din bedrift. Med utgangspunkt i Nordpool-børsen tilbyr vi svært gunstige avtaler for bedrifter. Påslag og fastbeløp vil variere i henhold til bedriftens kraftforbruk.Bestilling strømavtale

Velg strømavtale i nedtrekksmenyen
Kundeinformasjon
* obligatorisk informasjon