Drangedal Spot

Drangedal Spot er en avtale som følger strømbørsen hvor kraftprisen beregnes hver mnd. på etterskudd ut i fra reelt innkjøp inklusive leverandørens påslag på 8,75 øre pr. kWh som inkluderer, lovpålagte elsertifikatkostnader, handelskostnader som er avgifter tilknyttet strømhandelen (Nord Pool), inkludert balansehåndtering (regulerkraftkostnader).

Ved årsforbruk på under 10.000 kwh lønner det seg å benytte Drangedal Spot.

  • Ingen forskuddsbetaling på din strømregning
  • Ingen bindingstid
  • Les avtalevilkår her.

Byttegaranti - dersom du er misfornøyd med prisen på "Drangedal Spot" kan du bytte til "Drangedal Enkel" med tilbakevirkende kraft fra den datoen du klager og til siste utstedte faktura.

Fra 01.04.22 endrer avtalene seg fra gjennomsnittspris pr. mnd. til time for time basert på timeprisen på Nordpool. Dette innebærer at prisene kan varierer noe mellom kundene siden forbruksprofilene kan varierer  fra kunde til kunde.

Normalt er det rimeligere strøm sent på kvelden og på natta i ukedagene, samt rimeligere i helgene en på ukedager, se link.  Nordpool

 

 

Historiske kraftpriser for Drangedal spot inkl. påslag og mva:

 

2022  
Januar 188,20*
Februar 161,30*
Mars 246,50*
April  
Mai  
Juni  
Juli  
August  
Sept.  
Okt.  
Nov.

 

Des.  
Snitt 2022

 

 * før kompensasjonsordnigen 

2021  
Januar 73,66
Februar 72,45
Mars 62,29
April 64,59
Mai 66,17
Juni 82,04
Juli 83,61
August 103,10
Sept. 145,57
Okt. 133,06
Nov. 150,88
Des. 235,19
Snitt 2021 106,05

  * før kompensasjonsordnigen 

2020  
Januar 39,61
Februar 25,39
Mars 20,25
April 15,52 
Mai 19,20
Juni 10,82
Juli 10,72
August 14,29
Sept. 21,58
Okt. 27,81 
Nov. 15,51
Des. 36,10 
Snitt 2020 21,34

 

2016 Øre
Januar 41,49
Februar 31,6
Mars 33,39
April 33,74
Mai 34,49
Juni 36,34
Juli 36,89
August 33,31
Sept. 34,96
Okt. 43,19
Nov. 50,01
Des. 43,36
Snitt 2016 37,73
2017  
Januar 42,73
Februar 43,4
Mars 43,45
April 42,16
Mai 41,68
Juni 36,20 
Juli 38,99
August 39,3
Sept. 43,28
Okt. 40,38
Nov. 46,26
Des. 46,75
Snitt 2017 42,58
2018  
Januar 46,78
Februar 54,78
Mars 59,00
April 55,10
Mai 47,98
Juni 61,63
Juli 69,74
August 69,74
Sept. 64,70
Okt. 59,22
Nov. 67,83 
Des. 73,34
Snitt 2018 60,82

 

2019  
Januar 78,92
Februar 67,06
Mars 61,55
April 60,35
Mai 58,97
Juni 47,34
Juli 52,35
August 53,53
Sept. 46,52
Okt. 55,85
Nov. 62,87
Des. 56,83
Snitt 2019 58,51

 


 

Produktdetaljer
Produkttype Annen prismodell
Forventet pris pr. kWh se prisliste over øre/kWh
Betalingstype Etterskudd
Bestill produktet her
Drangedal Spot
Målepunkt ID står på strømregningen og begynner på 38 i Drangedal. Benytt siste 8 av 18 siffer.