Drangedal Enkel

Drangedal Enkel er vår enkleste avtale og er basert på et av markedets mest populære produkter.

  • En god avtale med strøm til innkjøpspris
  • Ingen bindingstid
  • Ingen forskuddsbetaling på din strømregning
  • Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for + kr. 39,- pr. mnd.
  • Les avtalevilkår her.

I tillegg kommer et påslag på 4,49 øre pr. kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader og mva.

Historiske prisendringer av påslag/elserfikater:

2018: På grunn av betydelig økning i kostnaden for lovpålagte elsertifikater øker påslaget fra 3,79 øre til 4,49 øre pr. kwh fra 01.08.18.

2019: På grunn av betydelig økning i kostnaden for lovpålagte elsertifikater øker påslaget fra 4,49 øre til 5,39 øre pr. kwh fra 01.01.19.

2019: På grunn av betydelig reduksjon i kostnaden for lovpålagte elsertifikater reduseres påslaget fra 5,39 øre til 4,49 øre pr. kwh fra 01.09.19.

2020: Ingen endring

2021: Ingen endring

Historiske kraftpriser for Drangedal enkel inkl. påslag og mva:

 

2021  
Januar 69,91
Februar 68,70
Mars 58,54
April 60,84
Mai 62,42
Juni 78,29
Juli 79,86
August 99,35
Sept. 141,82
Okt. 129,31
Nov.  
Des.  
Snitt 2021

 

 

2020

 
Januar 35,86
Februar 21,64
Mars 16,50
April 11,80
Mai 15,45
Juni  7,07
Juli  6,97 
August 10,54
Sept. 17,83
Okt. 24,06
Nov. 11,76
Des. 32,35
Snitt 2020

17,59

 

 

2016 Øre
Januar 37,74
Februar 27,85
Mars 29,64
April 29,99
Mai 30,75
Juni 32,60
Juli 33,15
August 29,56
Sept. 31,21
Okt. 39,44
Nov. 46,26
Des. 39,24
Snitt 2016 33,95
2017  
Januar 38,60
Februar 39,65
Mars 39,70
April 38,41
Mai 37,93
Juni 32,45
Juli 35,24
August 35,55
Sept. 39,53
Okt. 36,63
Nov. 42,51
Des. 43,00
Snitt 2017 38,27
2018  
Januar 43,03
Februar 51,03
Mars 55,25
April 51,35
Mai 44,23
Juni 57,61
Juli 65,99
August 65,99 
Sept. 60,95
Okt. 55,47
Nov. 64,08
Des. 69,59
Snitt 2018

57,05

 

2019  
Januar 75,17
Februar 63,31
Mars 57,80
April 56,60
Mai 56,22
Juni 43,59
Juli 48,60
August 49,78
Sept. 42,77
Okt. 52,10
Nov. 59,12
Des. 53,08 

Snitt 2019

54,76

 

Produktdetaljer
Produkttype Annen prismodell
Forventet pris pr. kWh se prisliste over øre/kWh
Fastbeløp 39 kr. pr. måned
Betalingstype Etterskudd
Bestill produktet her
Drangedal Enkel
Målepunkt ID står på strømregningen og begynner på 38 i Drangedal. Benytt siste 8 av 18 siffer.