Kompensasjon for høye strømpriser

 

Regjeringen har lagt frem en kompensasjonsordning for privatkunder som er berørt av de høyeste strømprisene.

Dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor er mer enn 70 øre per kWh (ekskl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 55 % av prisen over dette nivået. Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – det trekkes automatisk fra på nettleien.

Disse får kompensasjon

Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har. En pris på 70 øre ekskl. mva tilsvarer 87,50 øre inkl. mva.

Dersom du eier en hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen.

Det er spotprisen som bestemmer hva du får igjen – ikke strømavtalen

Selv om du har en fastprisavtale eller en annen forutsigbar strømavtale, er det spotprisen som avgjør hva du får igjen. Det har altså ingenting å si hva du betaler for strømmen, eller hvilken avtale du har. Alle blir kompensert utfra den gjennomsnittlige spotprisen. Dersom to husholdninger har forskjellig strømavtale, vil de likevel få akkurat like mye i kompensasjon hvis de har likt forbruk og bor i samme prisområde.

Prisforskjeller i ulike deler av landet

Vi har fem ulike prisområder for strøm her til lands – sør, øst, vest, midt og nord. Hvor mye du får tilbakebetalt avhenger av den gjennomsnittlige spotprisen i prisområdet der du bor. Gjennomsnittlig spotpris i NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) har vært mindre enn 70 øre/kWh i desember. Dersom du bor i disse områdene vil du ikke få kompensasjon på denne fakturaen.

Så mye får kunder i Sør-Norge i kompensasjon

Den gjennomsnittlige spotprisen for desember er klar. Hvor mye du får igjen avhenger av hvor mye strøm du har brukt. Her kan du se hva du kan forvente å få i støtte. 

 

NO1
Sørøst-
Norge

NO2
Sørvest-
Norge

(Drangedal)

NO5
Vest-
Norge

500 kWh 368 kr 368 kr 367 kr
1 000 kWh 737 kr 736 kr 734 kr
1 500 kWh 1 105 kr 1 104 kr 1 100 kr
2 000 kWh 1 473 kr 1 472 kr 1 467 kr
2 500 kWh 1 841 kr 1 841 kr 1 834 kr
3 000 kWh 2 210 kr 2 209 kr 2 201 kr
3 500 kWh 2 578 kr 2 577 kr 2 567 kr
4 000 kWh 2 946 kr 2 945 kr 2 934 kr
4 500 kWh 3 314 kr 3 313 kr 3 301 kr
5 000 kWh 3 683 kr 3 681 kr 3 668 kr

 

Vi tar forbehold om feil. Utregningen er basert på tall fra NVE, og det er nettselskapene som sørger for at du får riktig kompensasjon.

Kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette.

Beløpet blir trukket fra på nettleien

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien. Ordningen gjelder fra og med desember til og med mars. Hvis du har rett på støtte, vil du få det første fratrekket på fakturaen du mottar i januar.

Drangedal Kraft -kunder har i hovedsak strøm og nettleie på samme faktura. Derfor kommer fratrekket på strømregningen fra Drangedal Kraft, men det er din netteier som sørger for at kompensasjonen blir riktig. Dersom du har spørsmål om kompensasjonsordningen, kan du kontakte oss på post@drangedalkraft.no eller 35997000 , eller så finner man mye info på www.nve.no.