Drangedal Kraft søker iderik prosjektutvikler

Publisert av Drangedal kraft

26.01.23, kl 08:37

Om arbeidsgiver


Drangedal Energi Holding AS er morselskapet i et mindre energikonsern bestående av selskapene DE Nett AS (nettvirksomhet) og Drangedal Kraft AS (strømsalg, bredbånd og kraftproduksjon). Selskapene omsetter til sammen for ca. 150 mill. i 2022. Drangedal Kraft AS leverer bredbånd til over 2600 fiberpunkt og 1600 strømkunder hovedsakelig i Drangedal kommune. Drangedal Kraft sine egne kraftstasjoner produserer ca. 60 GWh årlig i Suvdøla vassdraget.


Til sammen er vi 18 ansatte der vi er lokalisert på Stemmen industriområde i Prestestranda.

For å øke satsingen på fornybar kraft har Drangedal Kraft AS en ledig stilling som har hovedoppgave som prosjektutvikler


Vi planlegger å både styrke og utvide forretningsområdet kraftproduksjon i tråd med selskapsstrategien, og ser etter en person som kan videreutvikle satsing på fornybare energikilder i Drangedal kommune.


Du må ha et stort engasjement for fornybare ressurser og ha stor gjennomføringskapasitet.


Nøkkelord for stillingen:
Vannkraft – Sol – Vind – Bioenergi – Batteriløsninger – Enøk
Digitalisering – Ladeanlegg – Datasenter – Nye muligheter

Hvilke arbeidsoppgaver kan du forvente?


Som prosjektutvikler i Drangedal Kraft vil dine arbeidsoppgaver kunne inkludere følgende, avhengig av din kompetanse og erfaring:


Identifisering og etablering av nye prosjekter:

 • Identifisering av nye områder/prosjekter, blant annet ved bruk av software, kartdata og befaringer
 • Vurdere arealenes egnethet, både tekniske, kommersielle og miljømessige aspekter
 • Kontakte og følge opp grunneiere gjennom blant annet utarbeidelse av tilbud, kontraktsinngåelse og videre oppfølging av disse
 • Kontakte og følge opp relevante myndigheter, fylke, kommune, nettselskap og andre interessenter
 • Teknisk vurdering, inkludert utarbeidelse av layout, produksjonsestimater og analyser av el-nettet

I prosjektutviklingsfasen vil følgende aktiviteter være de primære:

 • Konseptstudier
 • Prosjektering
 • Konsekvensutredninger
 • Konsesjonssøknader
 • Økonomi- og lønnsomhetsanalyser
 • Leverandørkontakter
 • Realisere prosjektene videre i utbyggingsfasen

Hvem søker vi etter?


I stillingen som prosjektutvikler er vi på jakt etter deg som har interesse for fornybar energi og som ønsker å ta del i et spennende vekstområde. Du trives med en variert hverdag med høy fart, og trigges av muligheten til å være med på å skape noe nytt. Utover dette ser vi etter deg som har følgende kvalifikasjoner:


 • Har fullført relevant høyere utdannelse. Lang og dokumentert erfaring kan kompensere for høyere utdannelse
 • Har en fler-disiplinbakgrunn og kan vise til erfaring med overstående arbeidsoppgaver
 • Har erfaring med planlegging og gjennomføring av små og store prosjekter
 • Føler deg like komfortabel på kontoret som ute i felt
 • Er presis i kommunikasjonen og har en evne til å formidle problemstillinger på en god måte til kunder og andre interessenter, både skriftlig og muntlig
 • Er sulten på utvikling og søker innovative løsninger
 • Man vil også kunne bli tillagt arbeidsoppgaver som involverer andre deler av konsernet som strømsalg, bredbånd og aktiviteter i nettselskapet

Hvem er du?


 • Du er entusiastisk og selvgående i møte med nye oppgaver
 • Du er glad i å tenke nytt og finne løsninger på problemer
 • Du trives godt i kommunikasjon med andre, og evner å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Du trives i et lite og uformelt miljø med raskt tempo og variert hverdager
 • Du har stor gjennomføringskraft, og er ikke redd for å ta ansvar for alt fra små til store oppgaver
 • Du har en sterk interesse for fornybar energi
 • Du er IT flink og liker å ta i bruk nye digitale verktøy

Hva tilbyr vi?


 • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Personlig og faglig utvikling
 • Hyggelige kolleger og en god arbeidsplass
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelserSpørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Jan Gunnar Thors mob. 92869129


Det viktigste er ikke hva du har gjort tidligere, men hvem du er.
Ikke nøl med å søke selv om du ikke treffer på alle punkter.


En kortfattet søknad med CV og relevante attester og vitnemål merkes «prosjektutvikler» og sendes: post@drangedalkraft.no eller Drangedal Kraft AS, Gudbrandsveien 28, 3750 Drangedal


Søknadsfrist: 19.02.2023.