Viktig å vite om hastigheter

Altibox er opptatt av å levere den mest stabile bredbåndsløsningen, de høyeste hastighetene og overlegen kapasitet. Men når vi snakker om hastighet er det også viktig å presisere hvilke hastigheter du kan forvente når du velger å oppgradere til høyere hastigheter.
Som Altibox-kunde kan du velge mellom fiberbredbåndsprodukter
med følgende hastigheter:


 40/40 Mbps

• 80/80 Mbps

• 150/150 Mbps*

• 300/300 Mbps*

• 500/500 Mbps*

• 1000/1000 Mbps*


Alle disse representerer de reelle hastighetene som leveres der fiberkabelen møter hjemmesentralen din. Men det finnes tekniske begrensninger som i noen tilfeller vil føre til at makshastigheten ikke oppnås.
*Kan kun leveres der noder har Gigabit infrastruktur


Makshastighetens utfordringer

Til og med 500/500 Mbps-produktet vil Altibox levere høyere enn angitt hastighet inn i boligen, slik at du kan oppnå disse hastighetene. Det er verdt å vite at hastigheter kan sammenlignes med batterikapasiteten på en mobiltelefon. På samme måte som hyppig bruk påvirker batterikapasiteten, er det flere faktorer som påvirker hastighetene du oppnår.

Når det gjelder gigabit-produktet, 1000/1000 Mbps, leverer vi i dag denne hastigheten inn i boksen som mottar fiberkabelen. Herfra er det imidlertid flere faktorer som sørger for at den reelle oppnåelse av internett-hastighet ligger mellom 92-96 prosent av angitt hastighet.

Årsaken til at Altibox på dette produktet ikke har mulighet til levere høyere hastighet enn 1000/1000 Mbps inn i boligen, slik som vi gjør på de andre produktene, er at det finnes en begrensning på nodeutstyret som fordeler kapasiteten fra kjernenettet til den enkelte kunde. Hver kunde får en gigabit inn i veggen, men dette er den maksimale hastigheten noden klarer. Når hjemmesentralen mottar signalene og begynner å kommunisere med internett, forsvinner noe av kapasiteten i såkalte IP-protokoller. Med de andre hastighetene kan vi kompensere dette ved å øke kapasiteten til den enkelte. Men i tilfellet med 1000/1000 setter noden begrensningen. Når behovet for økte hastigheter nok en gang øker, vil vi bytte ut disse med nodeutstyr for neste generasjon båndbreddebruk.

For å måle den reelle hastigheten vi leverer inn i boligen din, anbefaler vi deg å koble en datamaskin direkte i hjemmesentralen (boksen som mottar fiberkabelen) og bruke speedometeret for å måle hastigheten. Er det store forskjeller mellom hastighetene du oppnår når du er direkte koblet til hjemmesentralen og når du tester det trådløse nettet, bør du forsøke å lokalisere roten til problemet.

Det finnes nemlig en rekke fysiske faktorer i en bolig som vil bidra til å begrense hastighetene du oppnår i det trådløse nettet. Eksempler på dette er utstyr av eldre dato, vegger og gulv av betong, vannbåren varme, babycall, plassering av utstyr og flere andre faktorer. Her kan du lese mer om hindringer for de trådløse signalene og hvordan du enkelt kan forbedre den trådløse opplevelsen hjemme.