Åpenhetsloven


§ 1 . Lovens formål



«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»


Drangedal Kraft AS sin misjon er å bygge og drifte infrastruktur til bærekraftige samfunn. Våre verdier forplikter oss til å opptre etter den høyeste etiske standard og skal drifte virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte.


Henvendelser og spørsmål knyttet til Drangedal Kraft AS sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til post@drangedalkraft.no



Linker til relevant informasjon: